Historia

Här presenteras hur vi började och de hundar som inte längre är med oss