Avelspolicy

tassar40Vi har fött upp denna ras sedan 1997 och med över 25 kullar har det gett oss stor erfarenhet av rasen och uppfödning. Över tid händer mycket i rasen och vi anser att kvalité är något som behöver diskuteras för framtiden så att rasen utvecklas åt rätt håll. Det är ett stort ansvar för alla uppfödare och ett krav som en blivande valpköpare kan ställa.

Den här policyn är levande på det sättet att den kommer att förändras efterhand som kenneln utvecklas och mer kunskap inhämtats. Vi vill inte stå och stampa på en fläck utan alltid tänka framåt. Avel är svårt och det var som lättast när första kullen såg sitt ljus men ju fler kullar och ju mer kunskap desto mindre kan vi för vi har insett vad mycket som finns att lära och förstå. Det är inte bara att ta en kull för att tiken är snäll eller hanen så meriterad.

Regler och krav

 • Vi följer SKKs grundregler:
 • Vi följer SKKs registreringsregler 
 • Vi följer djurskyddslagen 
 • Vi följer lag om tillsyn över hundar och katter
 • Vi följer Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt
 • Vi har tillstånd enligt krav DFS 2004:5, 16 § djurskyddslagen 

jag-valp-vuxensoc-valpar

Om Grand Danois

 • Rasstandard för Grand Danois
 • Rasspecifika avelsstrategier (RAS) för Grand Danois
 • SRD

vuxnalek

Alla är inte lämpade för avel

När vi köper en Grand Danois eller sparar någon i våra egna kullar är inte tanken att de ska användas i aveln till varje pris. Det beror mycket på om de har den kvalité som är önskvärd gällande hälsa, mentalitet och exteriör. 

vux-lekpinne

Planera valpkull

När vi parar en tik går vi igenom vissa steg för att klarlägga för oss själva om det är lämpligt eller inte.

 • Är tiken lämplig gällande hälsa, mentalitet och exteriör?
 • Finns en lämplig hane gällande hälsa, mentalitet och exteriör?
 • Genomgång av stamtavlorna dels gällande sjukdomar men också genetik av önskvärda utfall samt kontroll av inavelsgrad.
 • Har vi tid och plats för en valpkull? Vi räknar alltid med att kunna ha kvar hela kullen om vi inte hittar bra valpköpare och då även har tiden framåt i tid när de växer upp.
 • Har vi ekonomi till att ta en valpkull? Vi räknar på att vi ska ha en buffert på 30 000 kr (2016) för hane, mat, veterinär, registreringar mm
 • Vi räknar ut när olika delar inträffar:
  – när går det att göra ultraljud, lämpligt om tik bor hos fodervärd
  – när valpningen troligen inträffar
  – när valpar troligen ska levereras

 

tik-draktig

Tiken innan valpning

 • Fodertik ska ultraljudas dygn 30-34 för att alla inblandade ska veta om hon är dräktig
 • Om fodertik ska hon vara på plats tre veckor innan om hon inte är van att vara på kenneln annars två veckor innan
 • Tiken ska maskas om hon är dräktig
 • Foderstat ska upprättas både för tiden innan valpning och tiden efter valpning för både tik och valpar.
 • En vecka innan valpning ska platsen inredas och göras redo så att tiken blir van att vara där.

smavalpar-ater-sover

Tiken valpar

 • Vi finns nära tiken när valpning nalkas och sover hos henne.
 • Vi ger tiken lugn och ro från andra hundar och besök.
 • Vi förbereder veterinär på att valpning snart startar ifall komplikationer uppstår.
 • Vi håller noga koll och finns hos tiken efter valpning.
 • Vi sparar aldrig mer än 8 valpar på en tik. Vi tar ett ansvar så tiken ska slippa stora kullar som denna ras kan få. Hon får det lugnare i lådan och orkar med kullen på ett bättre sätt. 

mor-valpar

Valparnas uppväxt

 • Vi tillåter inga besök hos tik och valpar innan valparna blivit 3 veckor. (Undantag fodervärdar)
 • Vi utökar utrymmet som valpen kan aktivera sig på efterhand de växer.
 • Vi aktiverar valparna i lagom nivå med olika saker, ljud och annat i vardagen
 • Vi ger tiken utrymme att fostra (tack vare mindre kull orkar hon mer)
 • Vi tar en och en av valparna för att tränas in att inte alltid vara i grupp. Från 5 veckor genomförs det dagligen i mån av tid. Det är här man ser hur valpen verkligen är.
 • Beroende på årstid och väder har valparna utegång dagligen.

valparbla

Innan försäljning

 • När valparna är mellan 4-5 veckor ska registrering skickas in till SKK på kullen
 • När valparna är mellan 7-8 veckor ska ett MV test genomföras och spindeldiagrammet ska följa med köparen samt information om BPH och MH.
 • Strax innan leverans ska valparna besiktas av veterinär, chippas och vaccineras
 • Valparna ska avmaskas när de är ca 14 dagar, 5 veckor och vid leverans. Tiken maskas samtidigt.

valparsvarta

Vid försäljning

 • Vi upprätta köpeavtal på SKKs blankett
 • Vi skicka med stamtavla, besiktningsintyget, leksak, filt, 1 säck mat och en mapp med uppgifter om maten och lite annat.
 • Kenneln går in på jordbruksverket och registrerar valpen och upplyser valpköparen om att faktura kommer på det.
 • Kenneln fyller i lappen till SKK registret och nya ägare skriver på. Kenneln lägger det på lådan.
 • Kenneln går igenom det viktigaste med köparen som tex kontakt med kennelägare, matlista, försäkring etc. Vi rekommenderar att försäkring tecknas innan valpköparen åker från kenneln.

valp-vetbesok

Efter att valpen sålts

 • Du når alltid kenneln på mail, facebook eller telefon. För de mesta får du svar direkt men skulle ej så vara fallet får du det inom 1 dygn beroende på hur akut ärendet är. Tala alltid in på mobilens svarare eller skicka mail om vi ej kunnat svara i telefon just då.
 • På sikt kommer en sida med tips och råd för dig som valpköpare att upprättas
 • Alla som inte är med i kennelns facebookgrupp rekommenderas att bli med och ta del av diskussioner samt berätta eller fråga saker om sin hund.
 • Kenneln har alltid minst en träff per år och ibland även fikadagar. Övrig tid är du naturligtvis välkommen att besöka.
 • Vi rekommenderar att utföra BPH eller MH på hunden när den är minst 1 år.
 • Vi rekommenderar att hunden ställs på officiell utställning. Vi meddelar vart vi åker och stöttar då gärna den som vill ställa på samma plats.
 • Vi rekommenderar att hunden HD röntgas efter 18 månaders ålder. Om den inte gör det önskar vi för köparens bästa att vid 1-års vaccin göra hälsokontroll och att då hjärtat lyssnas på noggrant.

traff

Kennelns hundar

 • Våra hundar får egentid ett par gånger i veckan med matte eller husse
 • Våra hundar bor indelade i små grupper för mindre stress och mera lugn
 • Alla våra hundar är lika värda vilket de går i avel eller inte

vuxna

Avelshunden pensioneras

Vi tror på att inte ta för många kullar varken efter en hane eller tik. En tik hos oss får aldrig över tre kullar. De ska ha ett värdigt liv och säljs inte bara för att de slutat producera. Låter vi en avelshund flytta är det mest för att vi tror på att just den hunden kommer att trivas bättre i ett hem som inte är en kennel och att de ska få mer ut av sitt liv. Vi säljer inte i det läget utan ger bort hunden.

valp-mormor

Policy digitala media och deltagande i olika arrangemang

Vi vill stå för en öppenhet och trevlig ton dels med våra valpköpare men också med andra uppfödarkollegor, andra gd-ägare/hundägare och vårt medlemskap i hundorganisationer som tex SKK. De viktiga punkterna här är

 • Öppenhet till alla
 • Tydlighet
 • Ärlighet
 • Uppträda med trevlig ton
 • Respektera andra och deras åsikt

lek

Merlegenen på Grand Danois

Vi sparar inte merle som är en defekt gen, vi sparar heller inte andra färger som inte är godkända i rasstandarden. Grand Danois har fem färger och det är Gul, tigrerad, blå, svart och harlekin. 

diza

Ständigt hänga med och lära nytt

 • Vi följer SKK genom att läsa hundsport, hundsport special, hemsidan, webb tv och läsa kommittéers protokoll
 • Vi följer forskning på hund via SKK forskningssidor, SLU, Etologen Per Jensen mm
 • Deltar på föreläsningar ( se Meritlista)
 • Går utbildningar (Se Meritlista)
 • Diskuterar med andra uppfödare

utb-uppftraff

Länkar gällande uppfödning och köp av valp

 • Här finns en broschyr SKK ger ut om hunduppfödning så du själv kan sätta dig in i krav som finns på uppfödaren, Broschyr ”Att föda upp hundar”
 • Här hittar du samlad information om SKKs organisation, policyer, regler och riktlinjer inklusive det genetiska hälsoprogrammet för den som vill bli mer insatt, Broschyr ”Avel”
 • Artikel från hundsport special gällande inavel, avelsmetod med hög riskfaktor Artikel inavel
 • Juridiska frågor och svar SKK frågor och svar

valparblasvart-tittaoversta

Våra Avelsmål

 • Sunda hundar med god hälsa, mentalitet och exteriör
 • Blå hundar med mörkt bruna ögon
 • Bibehålla de vackra huvuden vi fått fram
 • Att alltid ta hand om våra avkommor på bästa sätt och stödja valpköpare
 • Att avla bort ev skygghet mot främlingar som finns enligt rasstandard
 • Att nå fram till att alla avelsdjur genomför BPH
 • Att alla valpar mentaltestas med MV

hundvy