Test av säkra sidorTest of secure pages

Vi kommer att prova säkra webbsidor med SSL inför framtida funktioner och tjänster. Om det fungerar bra kommer vår webbplats att komma igång ordentligt igen.

We will test safe webpages with SSL for future features and services on the site. If it turns out well this site will get going again.